Basiscursus Nederlandse Taal

De basiscursus Nederlandse Taal is bedoeld voor de 'nieuwe Nederlanders'
die aan de taallessen van de inburgeringscursus niet genoeg hebben.
 

Elke donderdagavond van 19:00 - 20:00 uur:


structuur van de Nederlandse Taal
werkwoordsvervoegingen
zinsbouw
spelling
woordenschat

desgewenst begeleiding bij voorbereiding staatsexamens NT1 en NT2
 
Iedereen kan instappen, ook zonder kennis van het Nederlands.

12,50 € per les

in de Taalwerkplaats Drenthe, Zijtak OZ 66, Nieuw-Amsterdam