PROEFLEZEN EN MANUSCRIPTBEOORDELING
Uw manuscript is klaar om gepubliceerd te worden, maar twijfelt u nog over bijvoorbeeld:


- de logica van dat ene fragment,
- de opbouw van de karakterontwikkeling van (een van) uw personages,
- de dialogen,
- de kracht van het plot?


Dan kunt u een leesverslag laten maken door Thérèse Major.


U hoeft niet het hele manuscript te laten beoordelen; u bepaalt zelf voor welk deel u behoefte hebt aan feedback.


De basis van het tekstvolume voor proeflezen ligt bij 5.000 woorden.


Zie ook:


correctie en redactie van uw tekst

auteursbegeleiding

de lay-out van uw boek

de productie van uw boek